תאונות עבודה

למרבה הצער בכל חודש אלפי אנשים נפגעים בתאונות עבודה. המצב האופטימלי הוא שכל אדם שנפגע בעבודה יפוצה על כל פגיעה גופנית או נפשית שנגרמת לו בכל דרך שהיא אולם בשל מגבלות תקציביות חוק הביטוח הלאומי מעניק תגמולים בגין נזקים שהם תוצר סיכון העובד בעבודתו או בגין אירועים חריגים ופתאומיים שאירעו לעובד במהלך עבודתו. דברים אלו חלים גם כאשר מדובר בעובד עצמאי. 

בהתאם לחוק המוסד לביטוח לאומי תאונת עבודה הינה תאונה שאירעה לעובד תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מי מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו. תאונת עבודה יכולה להתרחש בדרך לעבודה, במהלך העבודה ובדרך חזרה מהעבודה. חוק זה אף מתייחס לעצמאיים ובמקרה שלהם תאונת עבודה מתייחסת לתאונה אשר ארעה תוך כדי ועקב העיסוק במשלח ידו של אותו עצמאי. חוק הביטוח הלאומי עוסק, בין היתר, בעוד מגוון מקרים אשר יוגדרו כתאונת עבודה. חשוב לציין כי במדיה וארעה התאונה בדרך לעבודה או בחזרה הנפגע סטה סטייה מדרכו הרגילה והסטייה היא לא לשם מילוי תפקידו שהמעסיק שלח וזו אינה לשם הגעה לתפילה או לגן ילדים של ילדי הנפגע אז התאונה לא תוכר לפי חוק הביטוח הלאומי כתאונת עבודה. 

ייסוד הכרחי לקיום תאונת עבודה הוא קיום התאונה ונטל ההוכחה על קרות התאונה רובץ על הנפגע שתובע את זכויותיו מהמוסד לביטוח לאומי וחברת הביטוח. 

בנוסף, חוק הביטוח הלאומי מגדיר רשימה מסוימת של מחלות מקצוע כאשר רק מחלה אשר מופיעה ברשימת המחלות המנויות בחוק תוכר כמחלת מקצוע וזאת בהתקיים נסיבות עפ"י אירוע כתאונת עבודה.

נפגעי תאונות עבודה יכולים להגיש גם תביעה כנגד מעסיקיהם אשר לרוב יהיו מבוטחים בביטוח מעסיקים על ידי חברת ביטוח. בתביעות מהסוג הנ"ל הן יש להוכיח רשלנות מצד המעסיק. דוג' למקרים בהם המעביד יהא אחראי הם בין היתר: המעביד לא סיפק לנפגע כלי עבודה או מיגון כפי שהיה צריך, המעסיק לא הנחה ו/או התווה כללי בטיחות במקום העבודה, המעסיק לא הנחה את העובד בצורה טובה לגבי דרך ביצוע העבודה וישנן דוג' רבות ומגוונות על מקרים בהם העובד יכול לתבוע את מעסיקו בגין רשלנות הקשורה קשר ישיר לתאונת עבודה.  

בשל הנטל הראייתי הרובץ על כתפי הנפגע תביעות אלו אינן פשוטות והוכחת הרשלנות כרוכה במסכת התדיינות ארוכה אשר יכולה להימשך שנים. 

בשל כך, ההתנהלות המשפטית מצריכה סיוע של עורך דין המכיר את הלך הרוח מול חברות הביטוח תוך שייסע לכם בכל הפרוצדורות הדרושות ללא פשרות עד למקסום מלוא זכויותיכם. 

משרד עו"ד רפאל בר יסייע לכם בגיבוש תביעתכם משלב הפגיעה ועד שלב הפיצוי באמצעות מומחים רפואיים וצוות מקצועי בעל ניסיון וידע רב בתחומם עד לקבלת מלוא זכויותיכם. 

לפרטים נוספים או שאלות למשרד עו"ד רפאל בר בטל' 08-9400785