כתב ויתור

ככלל, נקודת המוצא של בתי הדין לעבודה היא שזכויות סוציאליות של עובדים הן קוגנטיות (העובדים אינם יכולים לוותר עליהן) וכי אין תוקף לוויתור מראש של זכויות של עובד מכוח חוקי המגן כגון: שכר יסוד, שעות נוספות, חופשה שנתית, פיצוי פיטורים וכיו"ב.

עם זאת, ויתור בדיעבד עם סיום יחסי עבודה בין עובד למעביד שנעשה במסגרת הסדר פשרה הוא בעל תוקף מחייב ובלבד שהעובד ידע או שניתנה לו הזדמנות נאותה לדעת מהן הזכויות עליהן הוא מוותר והוא הסכים לכך. חובת הגילוי, להכיר לעובד בדבר הזכויות שמגיעות לו, היא על המעסיק.

להלן הנחיות לניסוח כתב ויתור תקף בהתאם להוראות בית הדין הארצי לעבודה:

  • כתב הויתור צריך להיות ברור וחד משמעי ולכלול את הפרטים הבאים: שם, תאריך וחתימה.
  • יש להקפיד על זכות העובד לדעת את הזכויות עליהן הוא מוותר.
  • יש למסור לעובד חשבון מפורט של הסכומים שישולמו לו עם קבלת כתב הויתור המפרט את כל הכספים להם זכאי העובד, לפי הרכיבים השונים ודרך חישובם. יש לצרף את דף החשבון כחלק בלתי נפרד מכתב הויתור.
  • יש לתת לעובד פרק זמן סביר לברר את כל הזכויות המגיעות לו.
  • בעת חתימת העובד על כתב הויתור על המעסיק להסביר לעובד את משמעות כתב הויתור ולוודא שהעובד הבין אותה ולהחתימו על כך.
  • במידה והעובד מקבל תשלומים עודפים יש לציין זאת באופן ברור. כמו"כ רצוי להוסיף סעיף קיזוז במקרה והעובד יתבע את המעביד המחייב את העובד להחזיר למעביד את כל תשלומי היתר ששולמו לו.
  • במקרה ומדובר בהסדר פשרה – יש לציין זאת במפורש.

להתנהלות ודרך ניסוח כתב הויתור ישנה חשיבות רבה על מנת שלא להשאיר קצבות פתוחים לתביעות בעתיד, לכן מומלץ להסתייע בעו"ד המתמחה בתחום דיני עבודה על מנת שינסח עבורכם בהתאם הסכם יסודי המתאים לכם. 

אתר זה מהווה מידע ראשוני בסיס ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי מקצועי ומאוד חשוב כי נסיבותיכם יבחנו באופן ספציפי ע"י עו"ד המתמחה בדיני עבודה.
 
למשרד עו"ד רפאל בר ניסיון רב בתחום דיני העבודה ובפרט בייצוג מעסיקים ועריכת הסכמי ויתור במסגרת הסדר פשרה עם סיום יחסי עבודה.

לתיאום פגישת ייעוץ נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 08-9400785 או באמצעות טופס צור קשר.