ייעוץ וייצוג למעסיקים

הפער הטבעי ביחסי הכוחות בין המעביד לבין העובד הוביל למצב בו מרבית חוקי העבודה נחקקו כחוקים "פרו-עובדים" המגנים על העובד ומשוריינים ככאלה באופן שאף העובד עצמו אינו יכול לוותר עליהם (גם אם נתן את הסכמתו לכך בכתב). כמו כן, אנו עדים בשנים האחרונות לתיקוני חקיקה מהפכניים שלא היו מוכרים בעבר כגון חובת המעביד לפירוט מלא בתלושי שכר, חובת רישום נוכחות של העובדים, היפוך הנטל הראייתי במקרים מסוימים על כתפי המעביד להוכיח כי פעל כדין וכן סנקציות פליליות ואזרחיות כלפי מעסיקים ונושאי משרה בכירים על אי קיום החוק. שינויים אלו הפכו את זירת יחסי העבודה במדינת ישראל, כלפי המעבידים, לבעייתית. בשל השינויים שפורטו לעיל ומגמת האכיפה הגוברת של משרד התמ"ת על המעבידים להיות עם היד על הדופק ואף רצוי ומומלץ להיות מלווים בייעוץ משפטי צמוד. ניהול אסטרטגי משפטי נכון של הארגון בהתאם להוראות דיני העבודה, יכולים לחסוך למעביד טרחה ועלויות רבות. 

משרד עו"ד רפאל בר המתמחה בייצוג מעסיקים מעניק ייעוץ משפטי שוטף ומלווה תיקי תביעות בבתי הדין השונים כאשר מבין לקוחותיו נמנים חברות בתחום הניקיון, מסעדנות, בתי קפה, מוסכים ועוד המוכרים במשק הישראלי ומעסיקים מגוון רחב של עובדים. 

חובות המעסיק מתחילות כבר מהרגע הראשון עם העלאת מודעת "דרושים", אופן ביצוע ראיון עבודה וקבלה לעבודה, עריכת חוזה העבודה, הודעה לעובד על תנאי עבודתו וניהול אסטרטגי נכון של תשלום השכר בהתאם לחוקי העבודה. לנוחיותכם ערך המשרד בתמצית את "עשרת הדיברות" להעסקה נכונה של עובד.

"עשרת הדיברות" להעסקה נכונה של עובד

 1. מודעת דרושים – פרסום המודעה צריך להתבצע כשהיא מנוסחת נכון ללא אפליה מחמת מין, גזע, דת, לאום וכדו'. סטייה מהוראה זו יכולה לחשוף את המעסיק בפני תביעה על רקע חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 2. ראיון עבודה – ביצוע ראיון העבודה צריך להיות שקול וענייני מבלי להעלות שאלות ו/או אמרות המבטאות דעות קדומות, גזענות, אפליה כגון: "האם את נשואה..? בת כמה את? את בהיריון..? כמה ילדים..? בכוונתך להביא ילדים בקרוב...? אתה עושה מילואים...? כמה ימים בשנה...?" וכדו'. ריאיון עבודה צריך להתבצע בצורה עניינית ומקצועית תוך בדיקת התאמתו של העובד לתפקיד ללא קשר למוצאו, מינו וכדו'. 
 3. טופס 101 – עם קבלתו של העובד לעבודה עליו למלא טופס 101 בו יצוינו כל פרטיו לצורך מס ותשלום שכר.
 4. הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו – חוק הוד' לעובד מחייב כל מעסיק למסור לעובד תוך 30 יום מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו הוד' בכתב שבה יפרט את תנאי עבודתו. חשוב שעריכת ההודעה לעובד תבוצע בהתאם להנחיות החוק והתקנות. ביום 11.8.2011 פורסם ברשומות תיקון 4 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) הקובע כי מעביד שלא מוסר לעובדו ביודעין הודעה על תנאי עבודה בעניינים שיש לכלול בהוד' לעובד, על פי חוק הודעה לעובד רשאי בית הדין לפסוק למעסיק פיצויים לדוג' של עד 15,000 ₪.
 5. עריכת חוזה עבודה – סמוך לאחר מסירת ההודעה לעובד על קבלתו לעבודה רצוי להחתימו על על הסכם עבודה מסודר. ההסכם יכול לשמש גם כהודעה לעובד בדבר תנאי עבודה, כאמור בסע' קודם, ובלבד שעריכתו תבוצע בכפוף להנחיות חוק הודעה לעובד. ראוי לציין כי עריכת הסכם עבודה היא אינה חובה שבדין עם זאת מומלצת ביותר, הן לעובד והן למעביד,  שכן יש בה כדי לבסס תיאום ציפיות בין הצדדים ובנייה של מערכת יחסים שקופה ונכונה אשר תמנע בעתיד התדיינויות מיותרות. על מנת למנוע מחלוקות והתדיינויות משפטיות יש צורך בניסוח הסכם עבודה מפורט ונהיר המנוסח באופן מקצועי בהתאם לרוח הוראות הדין והפסיקה הקיימים. לפרטים נוספים ראה מאמר חוזה עבודה.
 6. ניהול פנקס – כל מעסיק חייב לנהל פנקס שכר בדבר שעות העבודה של העובד במהלך כל תקופת העסקה (ככל שאין מדובר בעובדת במסגרת משרת אמון אישי) בו יפורטו שעות העבודה הרגילות, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות, עבודה בלילה, ימי חופשה וכיו"ב. מעסיק אשר אינו מבצע רישום נכון של שעות העבודה חושף את עצמו בפני סיכון גדול שכן לצד חובה זו סנקציות לא מבוטלות. כך לצורך ההמחשה - תיקון 24 לחוק הגנת השכר, שתוקן בשנת 2009, קובע כי מעביד שלא מציג רישומי נוכחות מתוך פנקס תהא חובת ההוכחה עליו  להראות כי העובד לא עבד בשעות עבודה השנויות במחלוקת.
 7. תנאי עבודה – במרקם מערכת היחסים בין המעסיק לעובד חשוב מאוד ליצור סביבת עבודה נוחה ונעימה המותאמת במידת האפשר לעובד. יש להקפיד לשלם לעובד את כל זכויותיו הסוציאליות בזמן ובין היתר תשלום עבור שעות רגילות, שעות נוספות, שעות שבת, חגים, חופשה שנתית, דמי הבראה, חופשה, זכויות מכוח צו הרחבה או הסכם קיבוצי וכיו"ב ולדאוג לעביר לו תלושי שכר מפורטים כנדרש בחוק מידי חודש. מחקרים רבים מראים שעובד יעדיף להשתכר פחות ולעבוד במקום שבו סביבת העבודה נוחה ונעימה לו מאשר מצב הפוך. זכרו:
  • העובדים הם הפנים של העסק.
  • עובד מרוצה הוא עובד טוב יותר
  • כשעובד אינו מרוצה הלקוחות רואים זאת.
  • עובד שמשתכר יותר הוא אינו בהכרח עובד מרוצה. 
  • מילה טובה או חיזוק חיובי יכולים להיות אפקטיביים יותר מבונוס כספי.
  • כבוד, יחס אישי, אוזן קשבת, אינטליגנציה רגשית וערנות כלפי העובד - כל אלו הן מילות המפתח לסביבת עבודה תקינה ובריאה וניסיון החיים מלמד כי בסופו של דבר ישתלמו למעביד.
 8. ביקורת פנימית והתעדכנות בדין הקיים – עולם העבודה מורכב מרבדים ומקורות משפט רבים אשר על מנת להתמצא בכולם נדרשת הבנה מעמיקה. תחום דיני העבודה בעשור האחרון התאפיין בשטף בלתי פוסק של הוצאת חקיקה ותיקוני חקיקה במשפט העבודה האישי והקיבוצי של לא פחות מ-50 חוקי עבודה (לדוג' – תיקון 24 לחוק הגנת השכר בדבר פירוט שכר והטלת סנקציות אזרחיות ופליליות). מעסיק אשר אינו דואג להתעדכן בדין הקיים חושף את עצמו בפני סיכון לתביעות גדולות וסנקציות חמורות של משרד התמ"ת. לכן, רצוי להתעדכן לעיתים בדין הקיים ובמידת האפשר לשכור שירותי ייעוץ שוטפים. ייעוץ מקדים יכול  לעיתים רבות יכול לחסוך תביעות ענק.
 9. סיום יחסי עבודה – בסיום עבודת של העובד יבצע עמו המעסיק גמר חשבון וימסור לו בצורה מסודרת את כל המסמכים והתשלומים הרלוונטיים הדרושים ובין היתר טופס 161. במסגרת פיטורי עובד נדרש המעסיק לערוך לעובד שימוע כדין ולשלם לו את זכויותיו בהתאם לחוק פיצוי פיטורים. חשוב מאוד שהליך הפיטורים יתבצע בצורה נכונה תוך מתן זכות השימוע לעובד ותשלום יתרת הזכויות המגיעות לו על פי דין. 
 10.  כתב ויתור – במסגרת גמר חשבון, ככל שמשולמים לעובד תשלומי יתר, ניתן ואף רצוי להחתים עובד המקבל תשלומים על טופס ויתור. חשוב מאוד שהטופס יהיה ערוך כדבעי. ראה מאמר מורחב בעניין כתב ויתור.

באתר זה תוכלו למצוא מידע כללי הנוגע לניהול נכון של העסקת עובדים במשק הישראלי. תחום דיני עבודה הינו מאוד דינאמי ומורכב והדינים בו משתנים לעיתים קרובות בהתאם לפסיקות של בתי הדין לעבודה לכן אין באמור במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי/מקצועי ומאוד חשוב כי המקרה שלכם יבחן באופן יסודי ומקיף ע"י עו"ד המתמחה בדיני עבודה שיבדוק את זכויותיכם בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם.

למשרד עו"ד רפאל בר ניסיון רב בתחום דיני העבודה בפרט בכל הקשור למתן ייעוץ משפטי שוטף, לווי וייצוג מעסיקים בבתי הדין השונים.
לתיאום פגישת ייעוץ נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 08-9400785 או באמצעות טופס צור קשר.