חוזה עבודה

עריכת הסכם עבודה היא אינה חובה שבדין עם זאת מומלצת ביותר, הן לעובד והן למעביד, שכן ניסיון החיים מלמד כי יש בה כדי לבסס תיאום ציפיות בין הצדדים ובנייה של מערכת יחסים שקופה ונכונה אשר תמנע בעתיד התדיינויות מיותרות.

לשם הגשמת היעדים הנ"ל יש צורך בניסוח הסכם עבודה מפורט ונהיר המנוסח באופן מקצועי אשר ישתלב בהתאמה עם הוראות הדין והפסיקה הקיימים. במסגרת ההסכם רצוי להתוות ככלי התנהלות ונהלי משמעת ברורים המתאימים לאופי המפעל או בית העסק של המעביד ובין היתר סעיפי שמירת סודיות, היעדר תחרות, שעות הפעילות ועוד מגוון רחב של נושאים הקשורים למערכת יחסי העבודה בין עובד ומעביד.

כאמור היום אין חוק שמחייב את המעסיק לקשור את עצמו בחוזה עם העובד או להיפך אלא החוק היחיד שמתקרב להסדיר זאת הינו חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב – 2002. חוק זה מחייב כל מעסיק במדינת ישראל ליידע את עובדיו בכתב תוך 30 ימים מתחילת העסקתם אודות תנאי עבודתם, ובין היתר, בנושאים כגון: זהות המעביד והעובד, תאריך תחילת עבודה, משך תקופת העסקה, תיאור התפקיד, פירוט תשלום השכר, אורכו של יום עבודה, יום המנוחה השבועי שלו סוגי התשלומים בעבור תנאים סוציאליים וכיו"ב.
היות וזכויות העבודה הסוציאליות של העובדים בדינים הקיימים הן קוגנטיות (כלומר – אפילו העובד בעצמו אינו יכול לוותר עליהן) הסכם עבודה בד"כ מנוסח באופן המטיב עם העובד מעבר לזכויות העבודה המעוגנות בדין הקיים.

עם זאת, ישנה חשיבות רבה לניסוח ההסכם כך שיהיה מפורט, בהיר, ענייני, מקצועי, צופן פני עתיד באופן שאינו סותר את הוראות הדין הקיים ומולבש בהתאמה לצרכיו של המפעל או בית העסק הרלוונטי.

למשרד עו"ד רפאל בר ניסיון רב בתחום דיני העבודה ובפרט בעריכת הסכמי עבודה למעסיקים מכל גווני הקשת.

לתיאום פגישת ייעוץ נשמח לעמוד לרשותכם בטלפון 08-9400785 או באמצעות טופס צור קשר.